Begrenset område hvor erosjonen har blottlagt dypereliggende bergarter under yngre eller overskjøvne enheter. Et grunnfjellsvindu er f.eks. et område hvor grunnfjellet er blottlagt og omgitt av yngre avleiringer eller overskjøvne lag. I Norge fins et godt eksempel ved Atnasjøvinduet. Det er et grunnfjellsområde på ca. 20 × 30 km omgitt av overskjøvne sparagmittiske bergarter på alle sider. En rekke lignende, små og store slike tektoniske grunnfjellsvinduer ligger under de kaledonske skyvedekkene langs to nesten parallelle soner gjennom fjellkjeden mellom Vestlandet og Finnmark.