Halo er en randsone dannet ved omvandling eller fargeforandring. Små korn av radioaktive mineraler som zirkon og allanitt i glimmer vil gjerne ha en mørk halo. Denne skyldes stråleskader fra utslyngede alfapartikler fra grunnstoffene uran og thorium.