Berggrunn, den faste undergrunnen under de løse avleiringene på overflaten. Består av uforvitrete eller lite forvitrete bergarter.