Sfærolitt, (av sfære og -litt), tilnærmet kuleformet krystallaggregat, bygd opp av krystallnåler i radiær anordning. Sfærolittene varierer i størrelse fra mikroskopisk små til nevestore. Finnes særlig i lavaer (opprinnelig dannet som glasskuler som senere er devitrifisert, dvs. har krystallisert), i kalksedimenter og i hulrom i forskjellige bergarter. Glassholdige sfærolitter er kjent i store mengder fra Månens overflate, og mange bærer merke av å være slynget ut som prosjektiler.