Porfyroblast, (av porfyr og gr. 'spire'), en større krystall i en regionalmetamorf bergart, dannet under metamorfosen, f.eks. om granatkrystaller i en glimmerskifer.