Tynnslip, et ca. 0,03 mm tykt snitt av en bergart eller et mineral, montert på et objektglass med eller uten dekkglass over. I denne tykkelsen er de fleste bergartsdannende mineraler gjennomsiktige, slik at det er mulig å bestemme mineralene ut fra deres optiske egenskaper ved hjelp av et polarisasjonsmikroskop. Også teksturer og mineralorientering kan studeres. (Eksempel på bergartstynnslip finnes under dioritt.) Jfr. polerslip.