Krystallgitter, systematisk romlig ordning av atomer, ioner eller molekyler i faste, krystallinske stoffer (krystaller). Systematikken består i at det er et motiv som repeteres i tre dimensjoner. Motivet i en krystall kalles enhetscellen. Det tredimensjonale nettverk som fremkommer ved gjentagelse av enhetscellen, kalles krystallgitter. For å beskrive en krystall er det tilstrekkelig å beskrive enhetscellen og repetisjonsreglene. Dette kan bestemmes ved hjelp av diffraksjon med elektron-, nøytron- eller røntgenstråler. (Se elektrondiffraksjon, nøytrondiffraksjon, røntgendiffraksjon). Se også krystallstruktur.