Pseudofossiler, uorganiske strukturer som ligner på fossiler. De vanligste er dendritter, som ligner plantefossiler, men er dannet ved utfelling av jern- og manganoksider på sprekkeflater, og «forsteinede appelsiner» og andre «frukter», som er konkresjoner dannet ved kjemisk utfelling i de opprinnelige sedimenter. Sedimentære strukturer (tørkesprekker m.m.) og rene forvitringsformer kan også i enkelte tilfeller tas for å være fossiler.