De enkelte partikler i en bergart eller løsavleiring (mineralkorn, evt. bergartsfragmenter). Mest brukt i uttrykket kornstørrelse (finkornet, grovkornet), se også jordanalyse.