Imbrikasjon, i geologien om oppstabling av plateformet materiale, omtrent som for takstein, f.eks. av småstein i en elv eller av et bergartslag som er brukket opp ved tektoniske bevegelser.