En bergarts norm eller normative sammensetning er den teoretiske mineralsammensetning beregnet etter visse regler på grunnlag av en kjemisk analyse. Brukes for klassifikasjon og sammenligning av bergartsanalyser. Ligger vanligvis nær den virkelige (modale) mineralsammensetning, men det kan forekomme at beregningen gir en mindre mengde av et normativt mineral som ikke er til stede i bergarten.