Agrogeologi, geologi anvendt på jordbruket, først og fremst på dyrkningsjorden. Omfatter jordbunnslæren under geologisk synsvinkel, klassifikasjon av jordsmonntyper på bakgrunn av forskjellig opphavsmateriale, dannelsesmåte, kornstørrelsesfordeling og utvikling som følge av klimaet.