Diaftorese, tilbakeskridende eller retrograd metamorfose, hvorved mineralene i en bergart søker å tilpasse seg synkende temperatur- og trykkforhold. Ved en normal eller progressiv metamorfose vil mineralene tilpasse seg økende temperatur-og trykkforhold.