Neptunisme, foreldet geologisk teori, særlig fremmet av tyskeren A. G. Werner på 1700-tallet. Ifølge neptunismen skulle alle bergarter være dannet ved utfelling eller sedimentasjon i havvann. Teorien ble imøtegått av skotten J. Hutton og andre, som påviste at noen bergarter, f.eks. basalt, måtte være dannet ved krystallisasjon av smeltede steinmasser. Dette førte til livlig strid mellom «neptunister» og «plutonister». Se også plutonisme.