Litostratigrafisk enhet som omfatter flere geologiske formasjoner. Se også stratigrafi.