Hypidiomorf, betegner mikrostrukturen i en magmatisk bergart der de fleste mineralkornene er subhedrale (viser delvis egen krystallform), mens noen er anhedrale (har helt uregelmessig form. Jfr. allotriomorf og idiomorf.