Springkilder, kilder hvor vannet springer opp fra jordoverflaten, ofte med betydelig hastighet og med høyt trykk. Kan enten være artesiske brønner eller geysirer.