Stratiform, om mineralforekomst eller bergart som er lagdelt, enten av sedimentær eller magmatisk opprinnelse.