Fantomkrystall, krystall der et tidligere stadium av veksthistorien kan sees i de indre deler.