Litologi, dss. petrografi, brukes mest i forbindelse med sedimentære bergarter.