Magmatisk segregasjon, konsentrasjon av enkelte mineraler ved krystallisasjon av et magma. En del verdifulle malmforekomster (segregasjonsmalmer) dannes på denne måten, enten i form av tidlig utkrystalliserte metalloksider eller fra en sulfidsmelte som skilles ut som en ublandbar fase i et silikatmagma.