Geologisk snitt i berggrunnen eller i løsmaterialet, frembrakt på naturlig eller kunstig måte. Profilet gir anledning til å studere den geologiske oppbygning, og fremstilles gjerne som en skisse eller tegning. Strukturgeologiske profiler viser hvordan man tenker seg bergartenes utbredelse under jordoverflaten (og evt. tidligere utbredelse over dagens overflate).