Isograder, linjer på et kart som viser utbredelsen av bergarter som tilhører samme metamorfosegrad. Metamorfosegraden defineres ved forekomsten av spesielle indeksmineraler som gir navn til isogradene, f.eks. granat-isograd, staurolitt-isograd.