Geologisk profil, tegnet vertikalsnitt av et områdes geologiske bygning. En geologisk profil forteller mer om den geologiske struktur enn bare et geologisk kart, som hovedsakelig viser horisontalutbredelsen. Geologisk profil og geologisk kart kan kombineres til et blokkdiagram.