Schiller, egentlig om en spesiell bronselignende glans hos enkelte mineraler pga. indre refleksjon (f.eks. hos bronzitt, også kalt schillerspat). Også mer generelt om fargespill i en krystall, skyldes vanligvis mikroskopiske inneslutninger. Forekommer hos flere mineraler. Spesielle betegnelser er irisering (iridescens), labradorisering og opalisering.