Geode, en kuleformet til elliptisk mineralutfelling i en bergart, med et hulrom fylt av krystaller, f.eks. av kvarts eller kalsitt. Særlig brukt om konkresjoner som opptrer i visse sedimentære bergarter, eller mer generelt om et hulrom med krystaller, f.eks. dannet ved utfylling av blærerom i vulkanske bergarter. En geode danner, i motsetning til en druse, et separat legeme i bergarten, og inneholder ikke de samme mineraler som den omgivende bergart.