Om prosess eller bergart som har sin opprinnelse i Jordens indre, f.eks. vulkanisme, fjellkjedefoldning, jordskjelv. Se også eksogen.