I geologien er juvenil en betegnelse på vandige løsninger og gasser som stammer direkte fra et magma, uten å være blandet med materiale fra jordoverflaten.