Bestemte flater som en bergart lett kan deles opp etter. Særlig utpreget hos skifrige bergarter, som kan tas ut i store, tynne flak og brukes som heller eller takskifer. Finnes også hos massive magmatiske bergarter, som granitt, og muliggjør brytning av slike. Den beste kløv hos granitten er vannrett eller svakt hellende; etter denne går den naturlige benkning i bergarten; vinkelrett på denne er det en mindre god kløv. Det kan også være en tredje «villkløv» som står vinkelrett på de to andre.