Miarolittisk brukes i geologien om en magmatisk bergart, for eksempel en granitt, som inneholder små uregelmessige hulrom (druserom) med krystaller av de bergartsdannende mineraler. Tilstanden skyldes høyt gassinnhold ved størkningen.