Diaklaser, lite brukt uttrykk for plane, lukkede sprekker i bergarter. Når bergarten blir utsatt for mekanisk forvitring, vil den gjerne sprekke opp etter diaklaser til regelmessige blokker.