Ved tilstrekkelig høyt trykk og høy temperatur vil faste bergarter som er utsatt for påkjenninger, begynne å flyte plastisk som en seig væske, istedenfor å sprekke opp. Grensen mellom disse to deformasjonsmåtene ligger for de forskjellige bergarter ved forskjellig trykk og temperatur; lavere for kalkstein enn for magmatiske bergarter.