Afanittisk, usynlig. Brukt om finkornet, mikro- til kryptokrystallinsk, tekstur hos magmatiske bergarter, særlig hos mørke bergarter. Tilsvarende betegnelse for lyse bergarter er felsittisk.