Linseformet inneslutning med avvikende sammensetning i sediment eller krystallinsk skifer. I sedimentære bergarter kan en linse være en primær avsetning eller en konkresjon (sekundær avsetning).