Benkning, bergstruktur med oppsprekning i forholdsvis flattliggende, parallelle og tykke lag. Ved dette vil terrenget kunne få en oppbygning med tilsynelatende regelmessige benker av stein. Sandstein, kalkstein og granittisk gneis viser ofte utpreget benkning. I steinindustrien er benkningen av stor betydning for uttak av rektangulære blokker.