Avsetninger eller bergarter som er dannet i nåtiden.