Paramorfose, spesialtilfelle av pseudomorfose uten kjemisk forandring, dvs. en overgang hos et mineral fra en polymorf form til en annen, uten endring i den kjemiske sammensetning og uten at den ytre form endres. F.eks. vil en sølvglanskrystall kunne ha en ytre begrensning som viser at den opprinnelig ble dannet som kubisk sølvglans (argentitt), mens en røntgenundersøkelse vil vise at mineralet er gått over i en monoklin modifikasjon (akanthitt).