Overflategeologi, betegnelse, særlig i petroleumsgeologien, for den vanlige form for geologi, der man kan se bergartene direkte på overflaten og ta prøver av dem, til forskjell fra undergrunnsgeologi og marin geologi.