Miljøgeologi, geologisk fagområde; den del av geologifaget som anvendes ved miljø- og resursforvaltning. Geologisk kunnskap er av stor betydning på områder som grunnvann og drikkevannsforsyning, avfallsbehandling, miljøovervåkning, erosjonsproblemer, radioaktivt nedfall og naturlig bakgrunnsstråling, skredsikring og forurensnings-problematikk. Beskyttelse av verneverdig miljø faller også naturlig inn under denne grenen av faget.