Langsom sammensynkning i undergrunnen ved mekanisk belastning, f.eks. ved vekten av bygninger, eller ved landhevning. Ved setning kan det oppstå strukturelle skader på bygninger og andre konstruksjoner, setningsskader.