Om finkornet materiale som omgir mer grovkornet materiale i sedimentære og magmatiske bergarter, også kalt grunnmasse. Også om det underlag som et mineral sitter på, evt. den omgivende bergart. Tilsvarende om den bergart som omgir et fossil.