Geosfæren, betegnelse på jordklodens forskjellige sfærer, det vil si litosfæren, hydrosfæren, kryosfæren, atmosfæren og biosfæren. I moderne fagprosa blir geosfære ofte benyttet om bare det faste innholdet av jorden når det benyttes i en kontekst der samspillet med for eksempel atmosfæren, hydrosfæren eller biosfæren, beskrives.