Geoelektrisk kartlegging, måling av variasjoner i undergrunnens elektriske ledningsevne for å utrede den geologiske oppbygning. Har vært anvendt til lokalisering av vannførende lag, grusavsetninger og til å påvise svakhetssoner i berggrunnen.