REE, betegnelse som av og til brukes i kjemiske formler, særlig innen mineralogi. F.eks. vil REE2O3 kunne brukes om et oksid med et uspesifisert innhold av slike grunnstoffer. Se sjeldne jordarter.