Fenokrystall, (av feno- og krystall), større, velutviklet krystall som forekommer i en mer finkornet grunnmasse dannet fra en steinsmelte (magma). Fenokrystallene er utskilt ved langsom avkjøling av magmaet i dypet, mens den finkornede grunnmassen er oppstått ved rask avkjøling. Fenokrystaller av feltspat, olivin og pyroksen forekommer særlig i lava og gangbergarter, f.eks. porfyr.