Sekundærmineral, mineral som hovedsakelig dannes ved kjemisk forvitring av et primærmineral, f.eks. i oksidasjonssonen i ertsforekomster.