Modal sammensetning, den virkelige mineralsammensetning av en bergart, i motsetning til en norm eller normativ sammensetning, som er beregnet ut fra en kjemisk analyse etter bestemte regler. Den modale sammensetning kan bestemmes ved hjelp av mikroskop ved såkalt punkttelling av et tynnslip eller polerslip.