Efflorescens, utblomstring, dannelse av hår- eller moseaktige belegg av sekundære mineraler, såkalte efflorescenser (forskjellig fra ekshalasjonsbeslag). Efflorescens oppstår ved fordamping av vann fra overflaten av bergarter og mineraler, eller ved at krystaller som inneholder krystallvann avgir en del av sitt vann.