Epigenetisk, (av epi- og gr. 'tilblivelse'), mineralogisk-geologisk dannelse som er yngre enn sine omgivelser, f.eks. et mineral som har krystallisert ut etter de andre i en bergart. Vanligvis brukt om omdannelser eller prosesser som har foregått ved lav temperatur og lavt trykk, på eller nær jordoverflaten.