Historisk geologi, geologisk disiplin som tar for seg rekkefølgen av alle de hendelser som utgjør Jordens historie.